Kommissionens forordning (EØF) nr. 1605/78 af 10. juli 1978 om fastsættelse af de præmier, der tillægges importafgifterne for korn, mel og malt