Rådets Forordning (EØF) nr. 1057/77 af 17. maj 1977 om ændring af forordning (EØF) nr. 350/77 om visse midlertidige foranstaltninger til bevarelse og regulering af fiskeressourcerne