Udnævnelse af et medlem til bestyrelsen for Det europæiske Institut til forbedring af Livs- og Arbejdsvilkårene