Kommissionens forordning (EØF) nr. 265/79 af 12. februar 1979 om fastsættelse af de præmier, der tillægges importafgifterne for korn, mel og malt