Kommissionens Forordning (EØF) nr. 1582/74 af 24. juni 1974 om fastsættelse af den prisforskel for hvidt sukker, som anvendes ved afgiftsberegningen for produkter, forarbejdet på basis af frugt og grønsager