Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2262/73 af 17. august 1973 om supplering af forordning (EØF) nr. 2182/73 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende de inden for kornsektoren gældende eksportafgifter, i tilfælde af forstyrrelser