/* */

BERIGTIGELSE TIL :# Rådets forordning nr. 17/64/EØF af 5. februar 1964 om betingelserne for støtte fra Den europæiske udviklings- og garantifond for Landbruget