Meddelelse om udvælgelsesprøve KOM/C/97-98 (sekretærer med stenografi og maskinskrivning - og maskinskrivere med nederlandsk som modersmål