Kommissionens forordning (EØF) nr. 194/78 af 31. januar 1978 om fastsættelse af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på restitutioner for malt