Rådets forordning (EØF) nr. 2921/78 af 12. december 1978 om åbning, fordeling og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for natursilke, usnoet eller kun svagt snoet, henhørende under pos. 50.02 i den fælles toldtarif (året 1979)