Kommissionens Forordning (EØF) nr. 1728/76 af 16. juli 1976 om fastsættelse af afgifterne ved indførsel af hvidt sukker og råsukker