Kommissionens beslutning af 9. juni 1978 om bemyndigelse af Irland til fra fællesskabsbehandling at undtage sengelinned, vævet, som henhører under pos. ex 62.02 B (NIMEXE-kode 62.02-11, 19) i den fælles toldtarif, har oprindelse i Indien og frit kan omsættes i de andre medlemsstater