Spremenjeni predlog odločba Evropskega Parlamenta in Sveta o Evropskem letu medkulturnega dialoga (2008) (predložila Komisija v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES)