Kommissionens Forordning (EØF) nr. 1723/73 af 28. juni 1973 om genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif for belysningsartikler af glas ; refleksglas ; optiske artikler af glas ; hverken optisk bearbejdet eller af optisk glas, i andre tilfælde under position 70.14 B, som har oprindelse i Jugoslavien og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2762/72 af 19. december 1972