Kommissionens Forordning (EØF) nr. 434/77 af 1. marts 1977 om ændring af de afgifter, der skal opkræves ved indførsel af produkter forarbejdet på basis af korn og ris