Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2450/75 af 25. september 1975 om fastsættelse af eksportafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug