Kommissionens Forordning (EØF) nr. 1151/73 af 2. maj 1973 om ændring af bilaget til Forordning (EØF) nr. 649/73 vedrørende de monetære udligningsbeløb