Rådets Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 143/76 af 20. januar 1976 om tilpasning af repræsentationstillæg og funktionstillæg for Kommissionens formand og medlemmer og for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær