Kommissionens Forordning (EØF) nr. 1394/73 af 25. maj 1973 om den ellevte ændring af bilaget til forordning (EØF) nr. 1576/72 for så vidt angår differencebeløbene for raps- og rybsfrø