Rådets Forordning (EØF) nr. 1958/75 af 30. juli 1975 om forlængelse af gyldighedsperioden for visse overgangsforanstaltninger for så vidt angår rom, arrak og tafia i forbindelserne med visse oversøiske lande og territorier