Meddelelse om udbud nr. 1286 fra republikken Guinea (Conakry) vedrørende et projekt (nr. 4100.061.26.07), som finansieres af Det europæiske økonomiske Fællesskab, Den europæiske Udviklingsfond