Kommissionens forordning (EØF) nr. 2315/79 af 19. oktober 1979 om ændring af eksportrestitutionerne for isoglucose