Kommissionens Beslutning af 28. juni 1973 om bemyndigelse for Den italienske Republik til fra fællesskabsbehandling at undtage kuglelejer, som henhører under position ex 84.62 i den fælles toldtarif, har oprindelse i Rumænien, Tjekkoslovakiet, Ungarn og USSR og overgår til fri omsætning i andre medlemsstater