Kommissionens forordning (EØF) nr. 350/78 af 20. februar 1978 om fastsættelse af afgifterne ved indførsel af hvidt sukker og råsukker