Kommissionens Forordning (EØF) nr. 3516/73 af 28. december 1973 om fastsættelse af de præmier, der skal lægges til importafgifterne på ris og brudris