Airola mod Kommissionen Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 20. februar 1975. # Jeanne Airola mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. # Sag 21-74. TITJUR