Rådets forordning (EØF) nr. 616/78 af 20. marts 1978 om dokumentation for oprindelse af visse tekstilvarer henhørende under kapitel 51 og 53-62 i den fælles toldtarif, som indføres til Fællesskabet, og om betingelserne for, at denne dokumentation kan anerkenes