Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2447/73 af 7. september 1973 om fastsættelse af importafgifter for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug