Kommissionens beslutning af 4. juli 1979 om fastsættelse af maksimumsbeløbet for præmien for hvidt sukker i forbindelse med den sjette del-licitation i henhold til forordning (EØF) nr. 452/79