Rådets Forordning (EØF) nr. 3271/75 af 17. november 1975 om indgåelse af en aftale i form af en brevveksling om artikel 3 i protokol nr. 8 til overenskomsten mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Portugal #Aftale i form af brevveksling om artikel 3 i protokol nr. 8 til overenskomsten mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Portugal