Kommissionens forordning (EØF) nr. 1367/78 af 22. juni 1978 om ændring af forordning (EØF) nr. 2645/70, (EØF) nr. 2990/76 og (EØF) nr. 1036/78 for så vidt angår de bestemmelser, der finder anvendelse på den ud over maksimalkvoten producerede sukkermængde