Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2650/76 af 29. oktober 1976 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre varer fra sukkersektoren