Kommissionens Beslutning af 3. november 1977 om refusion gennem EUGFL, udviklingssektionen, til kongeriget Nederlandene af præmier, der er udbetalt i løbet af året 1976 omlægning af besætninger af malkekvæg til kødproduktion