ADVIES van de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken inzake de vaststelling van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending van de rechtsstaat door de Republiek Polen (2017/0360R(NLE)) Rapporteur voor advies: Evelyn Regner