Kommissionens beslutning nr. 2821/72/EKSF af 22. december 1972 om fastsættelse af afgiftssatser for finansåret 1973 om ændring af beslutning 3/52/EKSF af 23. december 1952 om størrelsen af og anvendelsesreglerne med hensyn til de i traktatens artikler 49 og 50 omhandlede afgifter