Uredba Komisije (ES) št. 525/2008 z dne 12. junija 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave