Licitationsbekendtgørelse nr. D P 1 (nr. 380) over salg af lynfrosset oksekød, som det tyske interventionsorgan ligger inde med