Kommissionens Forordning (EØF) nr. 1721/77 af 28. juli 1977 om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 1595/77 vedrørende udskrivning af en licitation for tilvejebringelse af blød hvede, som fødevarehjælp til Den islamitiske republik Mauretanien