Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2588/76 af 25. oktober 1976 om ændring af de afgifter, der skal opkræves ved indførsel af produkter forarbejdet på basis af korn og ris