Kommissionens Forordning (EØF) nr. 638/77 af 28. marts 1977 om fastsættelse af afgifterne ved indførsel af hvidt sukker og råsukker