Rådets Forordning (EØF) nr. 3049/76 af 9. december 1976 om åbning, fordeling og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for pulp af abrikoser, henhørende under pos. ex 20.06 B II c) 1 aa) i den fælles toldtarif, med oprindelse i Tunesien (1977)