Kommissionens forordning nr. 467/67/EØF af 21. august 1967 om fastsættelse af omregningssatser, forarbejdningsomkostninger og værdi af biprodukter for de forskellige forarbejdningstrin for ris