Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2947/74 af 21. november 1974 om ændring af den særlige eksportafgift for hvidt sukker og for råsukker