Domstolens Dom af 14. oktober 1976 i sag 29/76 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Dusseldorf): Firma LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG mod Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne - Eurocontrol