Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (konsolideret udgave Amsterdam)#Tredje Del: Fællesskabets Politikker#Afsnit III: Den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital#Kapitel 3: Tjenesteydelser#Artikel 54#Artikel 65 - EF Traktaten (konsolideret udgave Maastricht)#Artikel 65 - EØF Traktaten