Kommissionens Forordning (EØF) nr. 3408/73 af 17. december 1973 om ændring af forordning (EØF) nr. 71/73 om salg af smør fra offentlige lagre