Inconnu Domstolens Dom af 5. maj 1977. # Pretore di Cento mod X. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Pretura di Cento - Italien. # Sag 110-76. TITJUR