Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2111/74 af 26. juli 1974 om ændring af forordning (EØF) nr. 1373/70 om fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsvarer, for hvilke der gælder en ordning med fælles priser