Kommissionens Forordning (EØF) nr. 799/77 af 20. april 1977 om ændring af forordning (EØF) nr. 142/77 om fastsættelse af en tillægssats for fastlæggelsen af de mængder alkohol, der skal indleveres inden for rammerne af de pligtige vinydelser for produktionsåret 1976/1977