CORRIGENDUM Proposta għal regolament tal- Kunsill (UE) Nru .../... ta’ li jemenda r-Regolament (KE) Nru 7/2010 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta’ kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali